Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Consolidation-induced improvements in plate anchor capacity 

  Wang, C.; O’loughlin, C.D.; Bransby, M.; Watson, P.; Zhou, Zefeng (Peer reviewed; Journal article, 2023)
 • Hydrogeological report 

  Holmøy, Kristin Hilde; Bjørnarå, Tore Ingvald; Shabanimashcool, Mahdi; Langeland, Henrik (NGI-Rapport;20180662-06-R Rev. 1, Report, 2021-01-14)
  NGI is engaged by Norwegian water resources and energy directorate (NVE) to carry out stability analysis of the Åknes rock slide. This report is presenting and analysing the most important investigations and monitoring, ...
 • A Simplified Approach to Estimate Anchoring Capacity of Blocky Rock Mass with Pressure Arch Theory 

  Shabanimashcool, Mahdi; Bērziņš, Andris (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  In this paper, a simplified method for predicting rock mass resistance against tensile forces from rock anchors (anchor) is presented. The interaction of anchors and rock mass was investigated using three-dimensional ...
 • Ingeniørgeologiske vurderinger og kostnadsestimat for tunnelalternativ 

  Langeland, Henrik; Holmøy, Kristin Hilde; Gjengedal, Sondre; Ask, Kjetil (NGI-Rapport;20180662-08-R, Report, 2020-12-21)
  NGI er engasjert av NVE for å foreslå hvordan man kan bygge en dreneringstunnel med mål om å drenere Åknes fjellside. Hovedmålet er å foreslå forslag til konsept, og deretter utføre et kostnadsestimat. I foreliggende ...
 • Data report core logging KH-02-2017 

  Langeland, Henrik (NGI-Rapport;20180662-02-R, Report, 2019-01-18)
  KH-02-17 is a core drilled bore hole in the upper section of the Åknes rock slope. The bore hole is 300 meter deep, and was core drilled during September-October in 2017. Geodrilling AS performed the core drilling on ...

Vis flere