• Oppdatert tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon, Kristiansand 

      Næs, Kristoffer; Olsen, Marianne; Allan, Ian; Raffard, Violette; Reid, Malcolm James; Slinde, Gøril Aasen; Håland, Bente Sundby (NIVA-rapport, Research report, 2021)
      Denne rapporten er en oppdatering av NIVA-rapport 7276-2018 «Tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon, Kristiansand» (Olsen og medarb. 2018). Basert på nye analyser og modellering er det presentert utforming ...