• Instruks for utførelse av triaksialforsøk på snø 

   Haugen, Yngvar (NGI-rapport;58101-02, Research report, 1978-01-01)
  • Triaksialforsøk på snø 

   Haugen, Yngvar (NGI-rapport;58101-03, Research report, 1978-01-01)
   Vinteren 1978 ble det montert triaksialapparatur på NGI's skredstasjon i Grasdalen. I midten av mars ble det kjørt en serie forsøk. Undersøkelsene må betraktes som pilotforøk, og ikke tillegges en så stor nøyaktighet. ...