• Integrated database for rapid mass movements in Norway 

   Jaedicke, Christian; Lied, Karstein; Juvet, Halvor; Kronholm, Kalle (The International Snow Science Workshop (ISSW) Proceedings;, Chapter, 2006)
   Rapid mass movements include all kinds of slides in geological material, snow or ice. Traditionally, information about such events is collected separately in different databases covering selected geographical regions and ...
  • Integrated database for rapid mass movements in Norway. 

   Jaedicke, Christian; Lied, Karstein; Juvet, Halvor; Kronholm, Kalle (The International Snow Science Workshop (ISSW) Proceedings;, Chapter, 2006)
   Rapid mass movements include all kinds of slides in geological material, snow or ice. Traditionally, information about such events is collected separately in different databases covering selected geographical regions and ...
  • Skred- og klimadatabase. Statusrapport. Skreddatabase 

   Juvet, Halvor (NGI-rapport;20041046 Notat 2005-01-07, Research report, 2005-01-07)
   Avdeling for skred og ingeniørgeologi ønsker gjennom prosjektet 20041046 å utvikle en database for lagring av skredinformasjon, samt et webbasert grensesnitt for registrering av skredinformasjon. Arbeid i prosjektet er ...