• Kommunikasjonsplan 

      Lundgard, Nicholas (NGI-Rapport;20160154-18-R, Report, 2019-12-04)
      Denne kommunikasjonsplanen er ment som et verktøy til deg som partner, bidragsyter og deltaker i forskningskonsortiet. Hensikten er å gi en felles bakgrunn og forståelse, informasjon og hovedbudskap om FoU programmet ...