• Arbeidspakke 1: Forundersøkelser og løsmasseforhold i Malvik 

      Paniagua, Priscilla; Solem, Erika (NGI-rapport;20210083-01-TN Rev. 1, Report, 2023-05-20)
      Hensikten med AP1 er å etablere et verktøy til Malvik kommune som kan vise områder i Malvik som egner seg til en mulig utnyttelse av grunnvarme. AP1 har som delmål å beskrive undersøkelsesmetoder/prosedyrer og parametere ...