• Container experiments yearly report 2022 

   Wærsted, Frøydis Meen; Hansen, Caroline Berge; Dublet-Adli, Gabrielle; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (NGI-rapport;20200436-10-R, Research report, 2023-07-07)
   Container experiments investigating leaching from alum shale under different conditions were started autumn 2020 as a part of the Under Oslo project at NGI (SP13). Furthermore, leaching from alum shale mixed with different ...
  • Utfordringer med svarte leirskifere; mellomlagring og naturlige blandmasser 

   Wærsted, Frøydis Meen; Fjermestad, Halldis; Totland, Christian; Børresen, Marion; Slinde, Gøril Aasen; Hansen, Caroline Berge; Tønnessen, Elisabeth; Hagelia, Per; Erstad, Lars; Baardvik, Gunvor (Chapter, 2022)
   Det er planlagt flere store byggeprosjekt i Oslo-regionen de neste årene. Dette vil resultere i utgraving av potensielt syredannende svart leirskifer i volumer som er større enn kapasiteten til godkjente deponier. NGI har ...
  • WP1 - Container experiments - Yearly report 2021 

   Wærsted, Frøydis Meen; Hansen, Caroline Berge Hansen; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (NGI-rapport;20200436-09-R, Research report, 2023-05-08)
   Container experiments investigating leaching from alum shale under different conditions were started autumn 2020 as a part of the Under Oslo project at NGI (SP13). Furthermore, leaching from alum shale mixed with different ...