Now showing items 1-20 of 1234

  • Soil mechanics and geology 

   von Moos, Armin; Bjerrum, Laurits (International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering;2, Professional article, 1948)
  • Snøskred og snøskredsikring i Rogers Pass 

   Ramsli, Gunnar (NGI-rapport;58000-0a, Research report, 1973)
   Følgende oversikt over snøskredproblemer og snøskredsikring langs Canadian Pacific Railway og Trans Canada Highway gjennom Rogers Pass, utgjør en del av en rapport til Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd i ...
  • Grunnforskning snøskred. Snees grunnleggende egenskaper. Noen fysikalske og mekaniske aspekter 

   Fischer, Karl Petter (NGI-rapport;58100-01, Research report, 1973-05-18)
  • Klassifisering og kodesymboler for snø- og skredobservasjoner. 

   Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;58301 Notat 1973-11-12, Research report, 1973-11-12)
   Denne klassifiseringen er hovedsakelig hentet fra "The International Classification for Snow, Technical Memorandum No 31, NRC, Canada 1954". Det er gjort noen mindre forandringer, og der klassifiseringen kommer inn på ...
  • Sentrifuge til bestemmelse av strekkfasthet i snø 

   Fischer, Karl Petter (NGI-rapport;58101-01, Research report, 1974-01-01)
   På snøforskningsstasjonen i Grasdalen var det behov for laboratorieutstyr til utforskning av snøens mekaniske egenskaper. Efter en studietur som undertegnede foretok til Snøforsknings instituttet på Weissfluhjoch ovenfor ...
  • Bestemmelse av luftpermeabiliteten i snø 

   Fischer, Karl Petter (NGI-rapport;58102-01, Research report, 1974-04-03)
  • Måling av krefter på skredoverbygg 

   McClung, David Michael; Lied, Karstein (NGI-rapport;75413 Notat 1975-09-01, Research report, 1975-09-01)
   Design loads on avalanche galleries are of great importance to know and unfortunately they can be extremely variable depending on conditions. In addition, values are difficult to determine and results of present experimental ...
  • Snow Pressure on Rigid Obstacles 

   McClung, David (Journal article, 1976)
   In this paper a continuum mechanical formulation of snow pressure is given. The snow pressure against retaining structures on slopes is considered in two separate parts: (1) the static component due to the regression of ...
  • Dam Tunsbergdalsvatn. A dam subjected to waves generated by avalanches, and to extreme floods from a glacier lake 

   Lied, Karstein; Palmström, A.; Schieldrop, B.; Torblaa, I. (Chapter, 1976)
   The construction of Leirdøla power plant was started in 1975 and will be completed in 1978. The owner is the Norwegian Water Resources and Electricity Board. The power plant is situated in Western Norway, close to ...
  • Laws of friction in snow mechanics 

   McClung, David M. (Chapter, 1976)
   Laws of sliding and friction are of primary importance in the determination of pre-fracture conditions for slab avalanches as well as for practical considerations such as determining snow pressure loads on constructions ...
  • Snøskred og vurdering av snøskredfare 

   Lied, Karstein (Chapter, 1976)
   Artikkelen gir først en kort historikk av snøskredforskning i Norge. Den er nå organisert ved Norges Geotekniske Institutt som har etablert en fast forskningsstasjon i høyfjellet. Deretter er det redegjort for de viktigste ...
  • Direct Simple Shear Tests on Snow and their Relation to Slab Avalanche Formation 

   McClung, David (Journal article, 1977)
   Many slab avalanches can be attributed to shear failure in a weak, thin basal layer at the slab base. A reasonable starting point for evaluation of the conditions prior to fracture is, therefore, an investigation of shear ...
  • Skred, skråninger. Generelt. Thermodynamic equilibrium between ice and water in porous media 

   Loch, J. P. G. (NGI-rapport;50900-01, Research report, 1977-01-01)
   A derivation is given for the equation of thermodynamic equilibrium between ice and water in porous media. The equation accounts for a difference between the pressure of the ice phase and the total potential (in pressure ...
  • Snøforskning. Instrumentering av mast 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-01, Research report, 1977-01-10)
   Denne rapport inneholder en kort instrumenteringsbeskrivelse av 2 stk. masteben (u260) vertikaltstående og 1 stk. horisontaltliggende (ui80) profil i grasdalen. Som bilag 1 følger tegninger av masta ved målerplassering. ...
  • Snøforskning. Instrumentering av forbygning 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-02, Research report, 1977-01-10)
   Denne rapport inneholder en kort instrumenteringsbeskrivelse av 30 stk. P-200 målere og 1 stk. snøtrykksdåse på snøforbygningen i grasdalen. Vedlagt følger tegning av forbygning, ferdig instrumentert, samt en teknisk ...
  • Beregning av krefter mot horisontale elementer i snødekket. 

   Lied, Karstein; Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;75418-05, Research report, 1977-02-28)
   Norges Geotekniske Institutt har på oppdrag fra NVE - Statskraftverkene foretatt en teoretisk beregning av snøens vertikale belastning mot opphengte horisontale elementer nede i snødekket. Ved beregningen har man antatt ...
  • Skredfare, boligplanlegging og ekspertens rolle overfor oppdragsgiver 

   Lied, Karstein (Journal article, 1978)
   Trange dalfører og bratte fjellsider er svært vanlig i vårt land og i fjord. og dalstrØkene særlig pA Vestlandet og i Nord-Norge er naturødeleggelse i fonn av skred en realitet. I mange dalfører er f.eks. gArdsbebyggelsen ...
  • Skred og skredfare 

   Jørstad, Finn; Lied, Karstein (NGI Publikasjon;122, Journal article, 1978)
   Allerede samme år som NGI offisielt ble opprettet fikk man i oppdrag å undersøke kvikkleireskredet som gikk på Bekkelaget ved Oslo 7. oktober 1953...
  • Triaksialforsøk på snø 

   Haugen, Yngvar (NGI-rapport;58101-03, Research report, 1978-01-01)
   Vinteren 1978 ble det montert triaksialapparatur på NGI's skredstasjon i Grasdalen. I midten av mars ble det kjørt en serie forsøk. Undersøkelsene må betraktes som pilotforøk, og ikke tillegges en så stor nøyaktighet. ...
  • Instruks for utførelse av triaksialforsøk på snø 

   Haugen, Yngvar (NGI-rapport;58101-02, Research report, 1978-01-01)