• Skredsøk ved bruk av magnetometer 

      Iwe, Harald (Research report, 2003)
      En innledende teoretisk analyse viser at den beste metoden for å detektere begravde ferromagnetiske gjenstander er ved å bruke to magnetometre montert i en fast avstand og å bruke forskjellen i måleverdi (gradienten) som ...