• Database og verktøy for prediksjon av anleggsvibrasjoner 

      Norén-Cosgriff, Karin; Dahl, Birgitte Misund (NGI Rapport;20170115-01-TN, Report, 2017-12-21)
      Formålet med GBV prosjektet "Database og verktøy for prediksjon av anleggsvibrasjoner" har vært å samle NGIs måledata for anleggsvibrasjoner, og med støtte fra måledata utvikle empiriske verktøy for beregning av ...