• Utfordringer med svarte leirskifere; mellomlagring og naturlige blandmasser 

      Wærsted, Frøydis Meen; Fjermestad, Halldis; Totland, Christian; Børresen, Marion; Slinde, Gøril Aasen; Hansen, Caroline Berge; Tønnessen, Elisabeth; Hagelia, Per; Erstad, Lars; Baardvik, Gunvor (Chapter, 2022)
      Det er planlagt flere store byggeprosjekt i Oslo-regionen de neste årene. Dette vil resultere i utgraving av potensielt syredannende svart leirskifer i volumer som er større enn kapasiteten til godkjente deponier. NGI har ...