• Skred og skredfare 

      Jørstad, Finn; Lied, Karstein (NGI Publikasjon;122, Journal article, 1978)
      Allerede samme år som NGI offisielt ble opprettet fikk man i oppdrag å undersøke kvikkleireskredet som gikk på Bekkelaget ved Oslo 7. oktober 1953...