Now showing items 21-40 of 1228

  • Snøskred generelt. Snø og snøskred vinteren 1973-74 

   Lied, Karstein; Høeg, Kaare (NGI-rapport;58000-01, Research report, 1978-06-30)
   Denne rapporten gir en beretning om snøskredforholdene og forskningsaktiviteten ved skredstasjonen, Strynefjell vinteren 1973/74. Først beskrives de prosjektene man arbeidet med, deretter omtales vær- og snøforholdene, og ...
  • Hvor forekommer snøskred og hvilken rekkevidde har skredene i dalbunnene? 

   Lied, Karstein (Chapter, 1979)
   Snøskred kan forekomme i nær sagt alle typer terreng, fordi snø og værforholdene i løpet av et langt tidsrum i vårt klimaområde kan bli så ekstreme og snødekket så labilt samrnensatt at snøskred kan utløses safremt terrenget ...
  • Sikringsmetoder mot snøskred 

   Bakkehøi, Steinar (Chapter, 1979)
   I store deler av landet vårt har vi omrader vi ønsker å utbygge, men hvor det samtidig er mulighet for snøskred. I de fIeste tilfellene der man er klar over snøskredfaren, unnlater man a føre opp bygninger. Der det allerede ...
  • Anvendelse av risikoanalyse i skredfarevurderingen 

   Unknown author (Chapter, 1979)
   Trange dalfører og bratte fjellsider er svært vanlig i vart land og i fjord~ og dalstrøkene,særlig pa Vestlandet og i Nord-Norge er naturødeleggelse i form av skred en realitet. I mange dalfører er f.eks gärdsbebyggelsen ...
  • Trykkvirkninger av skred 

   Larsen, Jan Otto (Chapter, 1979)
   Masse i bevegelse følger de generelle fysiske grunnprinsipper: K = m . a (newtons 2 . lov)....
  • In-Situ Estimates of the Tensile Strength of Snow Utilizing Large Sample Sizes 

   McClung, David (Journal article, 1979)
   Experimental procedure and measured estimates of the tensile strength of snow are given by a new method utilizing large sample sizes of naturally deposited snow. Data are presented as a function of average sample density, ...
  • Empirical Calculations of Snow–Avalanche Run–out Distance Based on Topographic Parameters 

   Lied, Karstein; Bakkehøi, Steinar (Journal article, 1980)
   A method for calculation of “maximum” avalanche run–out distance based on topographic parameters only is described. 423 well–known avalanches have had their maximum extent registered. The average gradient of avalanche path ...
  • Resultat av målinger på snøforbygning - vinteren 1978/1979 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-03, Research report, 1980-02-15)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på snøforbygningen, måleresultatene fra vinteren 1978/1979, samt forsøk på å finne fram til belastningsdiagram som passer med de malte verdiene for noen ...
  • Resultater av målinger på rør - vinteren 1978/79 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-04, Research report, 1980-02-29)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på røret, de utregnede stålspenningene forvinteren 1978/79, samt en vurdering av resultatene.
  • Resultater av målinger på mast - vinteren 1978/1979 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-05, Research report, 1980-05-23)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på masten, de malte stalspenningene gjennomvinteren 1978/79, samt en vurdering av resultatene.
  • Nye boligområder ofte skredutsatt: Fareområder må registreres før planer fastlegges 

   Lied, Karstein (Journal article, 1981)
   I mange av våre bratte fjellsider, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge er skred en reell fare. Ny bebyggelse blir ofte plassert i mer skredutsatte strøk. Dette ble bl.a. konstatert skredvinteren 1978/79. Bygningsloven ...
  • On the computation of parameters that model snow avalanche motion 

   Bakkehøi, Steinar; Cheng, T.; Domaas, Ulrik; Lied, K.; Perla, R.; Schieldrop, B. (Journal article, 1981)
   This paper explores the computational problem of finding suitable numbers to use in a twoparameter model of snow avalanche dynamics. The two parameters are friction, y, and a ratio of avalanche mass to drag, MID. Given a ...
  • Snøskredulykke på Grytsjøkammen, Overhalla kommune, 21. februar 1981 

   Domaas, Ulrik (NGI-rapport;58810-01, Research report, 1981-03-17)
   21.februar 1981 omkom en kvinne i snøskred fra grytsjøkammen, overhalla kommune. Tre skiløpere gikk inn i løsneområdet. Flakskredet gikk fordi et tynt løst lag i snødekket brøt sammen under fokksnøen av den ekstra vekten ...
  • Analyse av værforhold ved utvalgte skredsituasjoner i Ørsta 

   Christianidis, s.; Lied, Karstein; Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;58308-22, Research report, 1981-03-17)
   The meteorological phenomena of avalanches in Nivane, ørsta, Norway, for the period from 1960 to 1980 and for the years 1941 and 1942 have been analysed. We have analysed the meteorological phenomena of some situations ...
  • Prøvevoll mot snøskred bygget i Stryn 

   Lied, Karstein (Journal article, 1982)
   NGI har bygget en fangvoll mot snøskred i Grasdalen nær skredforskningsstasjonen på Strynefjellet. Hensikten er å undersøke hvilken effekt slike konstruksjoner har som snøskredsikring og spesielt dimensjoneringen av høyden ...
  • Snøskredulykke mellom Reipelven og Stortuva omtrent 600 m østnordøst (56 grader Ø) for nordenden av Svartevatnet, Rognan, Saltdal kommune, lørdag 2. januar 1982 

   Domaas, Ulrik (NGI-rapport;58810-02, Research report, 1982-02-04)
   2.januar 1982 omkom en 15 ar gammel gutt i et flaksn0skred ca. 600 m 0st-nord0st (560 0) for nordenden av Svartevatnet, Rognan, Saltdal kommune. Gutten gikk pa ski ved foten av en 20 m h0Y skraning (malt vertikalt). ...
  • Snow avalanche damages in Norway 1981/82 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58810-03, Research report, 1982-05-07)
   The Avalanche Section at the Norwegian Geotechnical Institute after each winter compiles a survey of accidents and damage caused by snow avalanches. Serious accidents are investigated by NGI and reports are published in ...
  • Snøens sigetrykk mot konstruksjoner i bratt terreng 

   Larsen, Jan Otto (NGI-rapport;58110-01, Research report, 1982-06-11)
   I 1975 påbegynte Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen og Norges Geotekniske Institutt et samarbeidsprosjekt for å finne fram til retningslinjer for dimensjonering av mastekonstruksjoner mot snøsigkrefter. Grasdalen ...
  • Snø og snøskred vinteren 1980-81. Rapport fra snøforskningsstasjonen, Grasdalen, Stryn 

   Kristensen, Krister; Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;58000-04, Research report, 1982-10-21)
   Denne rapporten gir en oversikt over forskningsaktiviteten ved Fonnbu vinteren 1980/81. Vær- og snøforhold samt skredaktivitet i Grasdalen blir beskrevet. Rapporten gir også en kort omtale av de alvorligste snøskredulykkene ...
  • Calculation of snow avalanche runout distance. 

   Bakkehøi, Steinar; Domaas, Ulrik; Lied, Karstein (Journal article, 1983)
   Evaluation of the maximum runout distance of snow avalanches is one of the most important problems in avalanche zoning. It is also one of the most difficult and controversial subjects in avalanche research. This is especially ...