• The Ryggfonn project. Description of instrumentation and data registration system 

   Kvisterøy, Terje (NGI-rapport;58120-03, Research report, 1983-06-10)
   The Ryggfonn avalanche path has been instrumented to measure: deflections on a 6 m high steel mast mounted at top of the test embankment by means of weldable strain gauges; wind speed of powder snow fronts by means of a ...
  • Ryggfonn prosjektet. Målinger gjort under skred 23. april 1983 

   Kvisterøy, Terje (NGI-rapport;58120 Notat 1983-06-27, Research report, 1983-06-27)
  • Snow avalanche damages in Norway 1982/83 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58810-06, Research report, 1983-09)
   The report constitutes part of the effort in the field "snow avalanche mechanics" described in the long range research plan for ngi, 19 82- 86 (res earch area 4, program 4.2.)
  • Snøskredskader i Norge 1982/83 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58810-5, Research report, 1983-09)
   Rapporten beskriver en del av den forskning som pågår innen feltet "snømekanikk og snøskredteknikk" som er forskningsfelt nr. 4 i NGIs langtidsplan for perioden 1982-1986.
  • Vær-, snø- og skredobservasjoner i Grasdalen. En sammenfatning 

   Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;58110 R, Research report, 1983-09-29)
   Observasjonene i Grasdalen gjøres på en mest mulig standardisert måte. Metodikken for værobservasjonene er henta fra Meteorologisk Institutts "Håndbok for meteorologiske observatører 1" og "Meteorologiske koder, synop". ...
  • Detaljer og forandringer i forbindelse med datainnsamlingssystemet i Ryggfonn 83/84 

   Kvisterøy, Terje (NGI-rapport;58120 Notat 1983-06-27, Research report, 1984)
  • Particle simulation of snow avalanche motion 

   Perla, R.; Lied, Karstein; Kristensen, Krister (Journal article, 1984)
   The continuum model of a snow avalanche is abandoned, and instead an avalanche is modeled as a collection of particles that move randomly and independently subject to gravity and resistive forces which have a random ...
  • Statistical avalanche zoning. 

   McClung, D. M.; Lied, Karstein (The International Snow Science Workshop (ISSW) Proceedings;, Chapter, 1984)
   Runout for the extreme event on an avalanche path is calculated from confidence limits on a regression analysis of path topographic parameters. This results in redefinition of the traditional zoning problem by dividing it ...
  • Kartlegging av snøskred- og steinsprangfare ved hjelp av EDB-baserte metoder 

   Toppe, Ronald; Lied, Karstein (Chapter, 1984)
   For å unngå at boligfelt planlegges i skredfarlig tcrreng er det satt igang kartlegging av områder utsatt for snøskred-og steinsprangfare i Norge. Kartleggingen er basert på topografiske kart og i målestokk l: 15 000. Disse ...
  • Utviklingstrekk og muligheter for sikring av veger mot snøskred 

   Norem, Harald (Journal article, 1984)
   Snøutvalget i Statens Vegvesen var i virksomhet i perioden 1974- 82. Hovedformålet til utvalget var å følge med i snøprosjekter ved NTH, initiere forsøk med sikring av veger mot. snøskred og drivsnø, og sørge for at ...
  • Skredutløsning. Installasjonsrapport 

   Hansen, Rein Sørnes (NGI-rapport;84425 Notat 1984-10-12, Research report, 1984)
   I uke 38/84 ble de koblingsbokser og forbindelses kabler som er beskrevet i rapport 84425 (se vedlegg 1) lagt ut og koblet sammen ute i terrenget (fjellsiden). Alle koblingsboksene og ledningene ble gravd ned i lyng og ...
  • Comparison of snow pressure measurements and theoretical predictions 

   McClung, David M.; Larsen, Jan Otto; Hansen, Svein Borg (Journal article, 1984)
   Measurements of snow creep pressures from the centre section of a 3.4 m high and 15 m long avalanche-defence supporting structure located on a mountain in western Norway are presented. The site has a deep snow cover and ...
  • Kartlegging av snøskred- og steinsprang ved hjelp av EDB baserte metoder 

   Toppe, Ronald; Lied, Karstein (NGI-rapport;58930-03, Research report, 1984-12-15)
   For å unngå at boligfelt planlegges i skredfarlig terreng er det satt i gang kartlegging av områder utsatt for snøskred- og steinskredfare i Norge. Kartleggingen er basert på topografiske kart i målestokk 1:50.000. Disse ...
  • Snøskredskader i Norge 1983/84 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58810-07, Research report, 1984-12-27)
   Rapporten beskriver en del av den forskning som pågår innen programmet "skred, skredrisiko og skredforbygning" som er programområde nr 2 i NGIs langtidsplan for perioden 1985-1989.
  • Snow avalanche damages in Norway 1983/84 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58810-08, Research report, 1984-12-27)
   The report constitutes part of the research effort in the field "slides and avalanches" described in the long range research plan for NGI 1985-1989 (research area 2, program 2.4).
  • Measurement of avalanche speeds and forces: instrumentation and preliminary results of the Ryggfonn project. 

   Norem, Harald; Kvisterøy, Terje; Evensen, B. D. (Journal article, 1985)
   The Ryggfonn project is a Full scale experiment carried out to investigate the impact of avalanches on structures and the effects of a retaining dam in the avalanche path. The vertical drop of the avalanche path is 910 m ...
  • A contribution to the prediction of slush avalanches 

   Hestnes, Erik (Chapter, 1985)
   Slush avalanches, primarily known from uninhabited arctic and mountainous regions, every year cause damage to man and property in Norway. Seeking objective criteria to identify their hazard zones, and methods for their ...
  • Design criteria and location of snow fences 

   Norem, Harald (Journal article, 1985)
   The paper describes experience gained in Norway regarding the design criteria and use in practice of snow fences . The paper is based on theoretical studies on drifting snow, model experiments and experience accumulated ...
  • The temporal and spatial variation of snow pressure on structures 

   Larsen, Jan Otto; McClung, David M.; Hansen, Svein Borg (Journal article, 1985)
   Measurements of snow creep pressure on an avalanche-defence structure in western Norway are presented. Two different types of measurement methods are described and evaluated. Pressure data from four winters are correlated ...
  • Comparison of snow pressure measurements and theoretical predictions 

   McClung, David Michael (NGI-rapport;58110-03, Research report, 1985-02-01)
   Measurements of snow pressures from the centre section of a 3.4 m high and 15 m long avalanche-defence supporting structure located on a mountain in western Norway are presented. The site has a deep snow cover and an average ...