• Arctic Report Card 2021: Glacier and Permafrost Hazards 

   Wolken, Gabriel J.; Liljedahl, Anne K.; Brubaker, Michael; Coe, J.A.; Fiske, G.; Christiansen, Hanne H; Jacquemart, Mylene; Jones, Benjamin M.; Kääb, Andreas; Løvholt, Finn; Natali, Sue; Rudy, Ashley C A; Streletskiy, D. (Research report, 2021)
  • Biologiske prosesser i sedimenter – en litteraturstudie 

   Briseid, Tormod; Eek, Espen; Linjordet, Roar (Bioforsk Rapport, Research report, 2006)
   På bakgrunn av St. meld. nr. 12 ”Rent og rikt hav”, hvor forurensede sedimenter i kyst og fjordområder fikk stor oppmerksomhet, er det nå planlagt en rekke tiltak langs norskekysten. Enkelte av tiltakene innebærer at ...
  • Climate in Svalbard 2100 

   Bilt, Willem van der; Bakke, Jostein; Smedsrud, Lars H.; Sund, Monica; Schuler, Thomas; Westermann, Sebastian; Wong, Wai Kwok; Sandven, Stein; Simpson, Matthew James Ross; Skogen, Morten D.; Pavlova, O.; Ravndal, Ole; Risebrobakken, Bjørg; Saloranta, Tuomo; Mezghani, Abdelkader; Nilsen, F.; Nilsen, Jan Even Øie; Nilsen, Irene Brox; Kierulf, Halfdan; Kohler, Jack; Li, H.; Lutz, J; Melvold, Kjetil; Gjelten, Herdis Motrøen; Gundersen, Jeanette; Isaksen, Kjetil; Jaedicke, Christian; Dobler, Andreas; Engeset, Rune; Frauenfelder, Regula; Gerland, Sebastian; Christiansen, Hanne H; Børsheim, Knut Yngve; Breivik, Øyvind; Breili, Kristian; Borstad, Christopher Paul; Bogen, J.; Benestad, Rasmus; Beldring, S.; Andresen, J; Adakudlu, Muralidhar (Norwegian Centre for Climate Services Reports, Research report, 2019)
  • The design of avalanche protection dams : Recent practical and theoretical developments 

   Barbolini, Massimiliano; Domaas, Ulrik; Faug, Thierry; Gauer, Peter; Hákonardóttir, Kristín Martha; Harbitz, Carl Bonnevie; Issler, Dieter; Jóhannesson, Tómas; Lied, Karstein; Naaim, Mohamed; Naaim-Bouvet, Florence (EUR;23339, Research report, 2009)
   This book discusses the design of dams and other protective measures in the run-out zones of wet- and dry-snow avalanches. It summarises recent theoretical developments and the results of field and laboratory studies, ...
  • Forprosjekt Ren Frier 

   Jonsson, Henrik; Staalstrøm, Andre; Eek, Espen; Norling, Magnus; Ruus, Anders; Dillinger, Benno (NIVA-rapport, Research report, 2024)
   Rapporten benytter simuleringer til å utrede bidraget som f.eks. skipstrafikk inkl. oppankringsaktivitet, har på spredning av dioksinforbindelser fra sjøbunnen i Frierfjorden, samt effekten av tiltak i havne- og ...
  • Oppdatert tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon, Kristiansand 

   Næs, Kristoffer; Olsen, Marianne; Allan, Ian; Raffard, Violette; Reid, Malcolm James; Slinde, Gøril Aasen; Håland, Bente Sundby (NIVA-rapport, Research report, 2021)
   Denne rapporten er en oppdatering av NIVA-rapport 7276-2018 «Tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon, Kristiansand» (Olsen og medarb. 2018). Basert på nye analyser og modellering er det presentert utforming ...
  • PAH i forurenset sediment: Utredning av egnethet av PAHkomponenter/ grupperinger for vurdering av tiltaksbehov 

   Ruus, Anders; Arp, Hans Petter Heinrich; Oen, Amy M P; Grung, Merete; Breedveld, Gijs D. (Research report, 2015)
   I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann. Grenseverdiene baserer seg på kunnskap om toksisitet av de ulike stoffene og hva som er akseptabel eksponering for miljøet. I ...
  • Undersøkelser av kjemisk utlekking og biota på testfelt på sjøbunnen i Grenlandsfjordene 2018-2019 

   Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Beylich, Bjørnar; Raymond, Caroline; Størdal, Ingvild Fladvad (NIVA-rapport, Research report, 2019)
   Denne rapporten beskriver overvåking av spredning og biotilgjengelighet av dioksiner (PCDD/F), heksaklorbenzen (HCB) og oktaklorstyren (OCS) i de ni årene fra etablering av testfelt for tynnsjikt-tildekking i Grenlandsfjordene ...