Now showing items 1-20 of 1033

  • Soil mechanics and geology 

   von Moos, Armin; Bjerrum, Laurits (International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering;2, Professional article, 1948)
  • Snow Pressure on Rigid Obstacles 

   McClung, David (Journal article, 1976)
   In this paper a continuum mechanical formulation of snow pressure is given. The snow pressure against retaining structures on slopes is considered in two separate parts: (1) the static component due to the regression of ...
  • Dam Tunsbergdalsvatn. A dam subjected to waves generated by avalanches, and to extreme floods from a glacier lake 

   Lied, Karstein; Palmström, A.; Schieldrop, B.; Torblaa, I. (Chapter, 1976)
   The construction of Leirdøla power plant was started in 1975 and will be completed in 1978. The owner is the Norwegian Water Resources and Electricity Board. The power plant is situated in Western Norway, close to ...
  • Laws of friction in snow mechanics 

   McClung, David M. (Chapter, 1976)
   Laws of sliding and friction are of primary importance in the determination of pre-fracture conditions for slab avalanches as well as for practical considerations such as determining snow pressure loads on constructions ...
  • Snøskred og vurdering av snøskredfare 

   Lied, Karstein (Chapter, 1976)
   Artikkelen gir først en kort historikk av snøskredforskning i Norge. Den er nå organisert ved Norges Geotekniske Institutt som har etablert en fast forskningsstasjon i høyfjellet. Deretter er det redegjort for de viktigste ...
  • Direct Simple Shear Tests on Snow and their Relation to Slab Avalanche Formation 

   McClung, David (Journal article, 1977)
   Many slab avalanches can be attributed to shear failure in a weak, thin basal layer at the slab base. A reasonable starting point for evaluation of the conditions prior to fracture is, therefore, an investigation of shear ...
  • Skredfare, boligplanlegging og ekspertens rolle overfor oppdragsgiver 

   Lied, Karstein (Journal article, 1978)
   Trange dalfører og bratte fjellsider er svært vanlig i vårt land og i fjord. og dalstrØkene særlig pA Vestlandet og i Nord-Norge er naturødeleggelse i fonn av skred en realitet. I mange dalfører er f.eks. gArdsbebyggelsen ...
  • Skred og skredfare 

   Jørstad, Finn; Lied, Karstein (NGI Publikasjon;122, Journal article, 1978)
   Allerede samme år som NGI offisielt ble opprettet fikk man i oppdrag å undersøke kvikkleireskredet som gikk på Bekkelaget ved Oslo 7. oktober 1953...
  • Hvor forekommer snøskred og hvilken rekkevidde har skredene i dalbunnene? 

   Lied, Karstein (Chapter, 1979)
   Snøskred kan forekomme i nær sagt alle typer terreng, fordi snø og værforholdene i løpet av et langt tidsrum i vårt klimaområde kan bli så ekstreme og snødekket så labilt samrnensatt at snøskred kan utløses safremt terrenget ...
  • Sikringsmetoder mot snøskred 

   Bakkehøi, Steinar (Chapter, 1979)
   I store deler av landet vårt har vi omrader vi ønsker å utbygge, men hvor det samtidig er mulighet for snøskred. I de fIeste tilfellene der man er klar over snøskredfaren, unnlater man a føre opp bygninger. Der det allerede ...
  • Anvendelse av risikoanalyse i skredfarevurderingen 

   Unknown author (Chapter, 1979)
   Trange dalfører og bratte fjellsider er svært vanlig i vart land og i fjord~ og dalstrøkene,særlig pa Vestlandet og i Nord-Norge er naturødeleggelse i form av skred en realitet. I mange dalfører er f.eks gärdsbebyggelsen ...
  • Trykkvirkninger av skred 

   Larsen, Jan Otto (Chapter, 1979)
   Masse i bevegelse følger de generelle fysiske grunnprinsipper: K = m . a (newtons 2 . lov)....
  • In-Situ Estimates of the Tensile Strength of Snow Utilizing Large Sample Sizes 

   McClung, David (Journal article, 1979)
   Experimental procedure and measured estimates of the tensile strength of snow are given by a new method utilizing large sample sizes of naturally deposited snow. Data are presented as a function of average sample density, ...
  • Empirical Calculations of Snow–Avalanche Run–out Distance Based on Topographic Parameters 

   Lied, Karstein; Bakkehøi, Steinar (Journal article, 1980)
   A method for calculation of “maximum” avalanche run–out distance based on topographic parameters only is described. 423 well–known avalanches have had their maximum extent registered. The average gradient of avalanche path ...
  • Nye boligområder ofte skredutsatt: Fareområder må registreres før planer fastlegges 

   Lied, Karstein (Journal article, 1981)
   I mange av våre bratte fjellsider, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge er skred en reell fare. Ny bebyggelse blir ofte plassert i mer skredutsatte strøk. Dette ble bl.a. konstatert skredvinteren 1978/79. Bygningsloven ...
  • On the computation of parameters that model snow avalanche motion 

   Bakkehøi, Steinar; Cheng, T.; Domaas, Ulrik; Lied, K.; Perla, R.; Schieldrop, B. (Journal article, 1981)
   This paper explores the computational problem of finding suitable numbers to use in a twoparameter model of snow avalanche dynamics. The two parameters are friction, y, and a ratio of avalanche mass to drag, MID. Given a ...
  • Prøvevoll mot snøskred bygget i Stryn 

   Lied, Karstein (Journal article, 1982)
   NGI har bygget en fangvoll mot snøskred i Grasdalen nær skredforskningsstasjonen på Strynefjellet. Hensikten er å undersøke hvilken effekt slike konstruksjoner har som snøskredsikring og spesielt dimensjoneringen av høyden ...
  • Calculation of snow avalanche runout distance. 

   Bakkehøi, Steinar; Domaas, Ulrik; Lied, Karstein (Journal article, 1983)
   Evaluation of the maximum runout distance of snow avalanches is one of the most important problems in avalanche zoning. It is also one of the most difficult and controversial subjects in avalanche research. This is especially ...
  • Particle simulation of snow avalanche motion 

   Perla, R.; Lied, Karstein; Kristensen, Krister (Journal article, 1984)
   The continuum model of a snow avalanche is abandoned, and instead an avalanche is modeled as a collection of particles that move randomly and independently subject to gravity and resistive forces which have a random ...
  • Statistical avalanche zoning. 

   McClung, D. M.; Lied, Karstein (The International Snow Science Workshop (ISSW) Proceedings;, Chapter, 1984)
   Runout for the extreme event on an avalanche path is calculated from confidence limits on a regression analysis of path topographic parameters. This results in redefinition of the traditional zoning problem by dividing it ...