Now showing items 1-20 of 194

  • Snøskred og snøskredsikring i Rogers Pass 

   Ramsli, Gunnar (NGI-rapport;58000-0a, Research report, 1973)
   Følgende oversikt over snøskredproblemer og snøskredsikring langs Canadian Pacific Railway og Trans Canada Highway gjennom Rogers Pass, utgjør en del av en rapport til Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd i ...
  • Grunnforskning snøskred. Snees grunnleggende egenskaper. Noen fysikalske og mekaniske aspekter 

   Fischer, Karl Petter (NGI-rapport;58100-01, Research report, 1973-05-18)
  • Klassifisering og kodesymboler for snø- og skredobservasjoner. 

   Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;58301 Notat 1973-11-12, Research report, 1973-11-12)
   Denne klassifiseringen er hovedsakelig hentet fra "The International Classification for Snow, Technical Memorandum No 31, NRC, Canada 1954". Det er gjort noen mindre forandringer, og der klassifiseringen kommer inn på ...
  • Sentrifuge til bestemmelse av strekkfasthet i snø 

   Fischer, Karl Petter (NGI-rapport;58101-01, Research report, 1974-01-01)
   På snøforskningsstasjonen i Grasdalen var det behov for laboratorieutstyr til utforskning av snøens mekaniske egenskaper. Efter en studietur som undertegnede foretok til Snøforsknings instituttet på Weissfluhjoch ovenfor ...
  • Bestemmelse av luftpermeabiliteten i snø 

   Fischer, Karl Petter (NGI-rapport;58102-01, Research report, 1974-04-03)
  • Måling av krefter på skredoverbygg 

   McClung, David Michael; Lied, Karstein (NGI-rapport;75413 Notat 1975-09-01, Research report, 1975-09-01)
   Design loads on avalanche galleries are of great importance to know and unfortunately they can be extremely variable depending on conditions. In addition, values are difficult to determine and results of present experimental ...
  • Skred, skråninger. Generelt. Thermodynamic equilibrium between ice and water in porous media 

   Loch, J. P. G. (NGI-rapport;50900-01, Research report, 1977-01-01)
   A derivation is given for the equation of thermodynamic equilibrium between ice and water in porous media. The equation accounts for a difference between the pressure of the ice phase and the total potential (in pressure ...
  • Snøforskning. Instrumentering av mast 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-01, Research report, 1977-01-10)
   Denne rapport inneholder en kort instrumenteringsbeskrivelse av 2 stk. masteben (u260) vertikaltstående og 1 stk. horisontaltliggende (ui80) profil i grasdalen. Som bilag 1 følger tegninger av masta ved målerplassering. ...
  • Snøforskning. Instrumentering av forbygning 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-02, Research report, 1977-01-10)
   Denne rapport inneholder en kort instrumenteringsbeskrivelse av 30 stk. P-200 målere og 1 stk. snøtrykksdåse på snøforbygningen i grasdalen. Vedlagt følger tegning av forbygning, ferdig instrumentert, samt en teknisk ...
  • Beregning av krefter mot horisontale elementer i snødekket. 

   Lied, Karstein; Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;75418-05, Research report, 1977-02-28)
   Norges Geotekniske Institutt har på oppdrag fra NVE - Statskraftverkene foretatt en teoretisk beregning av snøens vertikale belastning mot opphengte horisontale elementer nede i snødekket. Ved beregningen har man antatt ...
  • Triaksialforsøk på snø 

   Haugen, Yngvar (NGI-rapport;58101-03, Research report, 1978-01-01)
   Vinteren 1978 ble det montert triaksialapparatur på NGI's skredstasjon i Grasdalen. I midten av mars ble det kjørt en serie forsøk. Undersøkelsene må betraktes som pilotforøk, og ikke tillegges en så stor nøyaktighet. ...
  • Instruks for utførelse av triaksialforsøk på snø 

   Haugen, Yngvar (NGI-rapport;58101-02, Research report, 1978-01-01)
  • Snøskred generelt. Snø og snøskred vinteren 1973-74 

   Lied, Karstein; Høeg, Kaare (NGI-rapport;58000-01, Research report, 1978-06-30)
   Denne rapporten gir en beretning om snøskredforholdene og forskningsaktiviteten ved skredstasjonen, Strynefjell vinteren 1973/74. Først beskrives de prosjektene man arbeidet med, deretter omtales vær- og snøforholdene, og ...
  • Resultat av målinger på snøforbygning - vinteren 1978/1979 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-03, Research report, 1980-02-15)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på snøforbygningen, måleresultatene fra vinteren 1978/1979, samt forsøk på å finne fram til belastningsdiagram som passer med de malte verdiene for noen ...
  • Resultater av målinger på rør - vinteren 1978/79 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-04, Research report, 1980-02-29)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på røret, de utregnede stålspenningene forvinteren 1978/79, samt en vurdering av resultatene.
  • Resultater av målinger på mast - vinteren 1978/1979 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-05, Research report, 1980-05-23)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på masten, de malte stalspenningene gjennomvinteren 1978/79, samt en vurdering av resultatene.
  • Snøskredulykke på Grytsjøkammen, Overhalla kommune, 21. februar 1981 

   Domaas, Ulrik (NGI-rapport;58810-01, Research report, 1981-03-17)
   21.februar 1981 omkom en kvinne i snøskred fra grytsjøkammen, overhalla kommune. Tre skiløpere gikk inn i løsneområdet. Flakskredet gikk fordi et tynt løst lag i snødekket brøt sammen under fokksnøen av den ekstra vekten ...
  • Analyse av værforhold ved utvalgte skredsituasjoner i Ørsta 

   Christianidis, s.; Lied, Karstein; Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;58308-22, Research report, 1981-03-17)
   The meteorological phenomena of avalanches in Nivane, ørsta, Norway, for the period from 1960 to 1980 and for the years 1941 and 1942 have been analysed. We have analysed the meteorological phenomena of some situations ...
  • Snøskredulykke mellom Reipelven og Stortuva omtrent 600 m østnordøst (56 grader Ø) for nordenden av Svartevatnet, Rognan, Saltdal kommune, lørdag 2. januar 1982 

   Domaas, Ulrik (NGI-rapport;58810-02, Research report, 1982-02-04)
   2.januar 1982 omkom en 15 ar gammel gutt i et flaksn0skred ca. 600 m 0st-nord0st (560 0) for nordenden av Svartevatnet, Rognan, Saltdal kommune. Gutten gikk pa ski ved foten av en 20 m h0Y skraning (malt vertikalt). ...
  • Snow avalanche damages in Norway 1981/82 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58810-03, Research report, 1982-05-07)
   The Avalanche Section at the Norwegian Geotechnical Institute after each winter compiles a survey of accidents and damage caused by snow avalanches. Serious accidents are investigated by NGI and reports are published in ...