Show simple item record

dc.contributor.authorStørdal, Ingvild
dc.date.accessioned2019-12-18T12:13:06Z
dc.date.available2019-12-18T12:13:06Z
dc.date.issued2019-12-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2633922
dc.description.abstractHovedmålet med GEOreCIRC er å utvikle metoder som danner grunnlag for økt gjen-vinnning av: a) Restprodukter og overskuddsmasse som er lettere forurenset og som i dag blir ansett som et avfall b) Problemfraksjoner som blir ansette som rene, og som har et potensial for gjenvinning. Bygg og anleggsprosjekter genererer ofte store mengder overskuddsmasse. Rene overskuddsmasser kan i dag gjenvinnes etter tillatelse fra Miljødirektoratet for hvert enkelt tilfelle. Tillatelsen gis med bakgrunn i flere kriterier, blant annet at materialet som gjenvinnes skal ha samme egenskaper som de massene de erstatter, samt at det skal utføres en stedspesifikk vurdering av risikoen ved forurensning fra massene som skal gjenvinnes (se NGI, 2019). Det vurderes ikke hvordan gjenvinning av masser kan redusere utslipp av CO2 eller redusere kostnaden for prosjektet. I foreliggende rapport er det kartlagt og beskrevet metoder som kan brukes til å vurdere utslipp til globalt miljø. Det er fokusert på LCA-verktøy, nytte-kost vurderinger og prissetting av miljøgoder og multikriterie beslutningsverktøy. Gjennomgangen av tilgjengelige metoder viser at det er ingen metoder som kan brukes direkte. Det foreslås derfor at CO2-utslipp for prosesser plukkes fra egnede verktøy og summeres i en tabell. Statens vegvesen sin metode for å kvalitativt vurdere konsekvens for ikke-prissatte størrelser som ikke kan vurderes som CO2-utslipp brukes også. Metoden er gjort for et case og resultatene viser at gjenvinning av masser gir betydelig mindre utslipp av CO2 og også lavere kostnader for tiltaket.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges forskningsrådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Geotekniske Instituttnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNGI-rapport;20160794-11-R
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectBærekraftnb_NO
dc.subjectGjenbruknb_NO
dc.subjectOverskuddsmassernb_NO
dc.subjectMiljøbelastningnb_NO
dc.titleHvordan beskrive den totale miljøpåvirkningen fra gjenvinning av masser – mulige metodernb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal