Now showing items 70-89 of 196

  • Factual report - Halden research site 

   Carroll, Roselyn; Blaker, Øyvind; Paniagua, Priscilla (NGI-rapport;20160154-04-R Rev. 1, Report, 2020-01-06)
   Halden silt site is property of Halden municipality and it is known locally as Rødsparken. As part of the characterization of Halden silt site during NGTS project, two main reports are prepared: 1) a factual report ...
  • Factual Report - Permafrost Research Site 

   Gilbert, Graham; Instanes, Arne; Sinitsyn, Anatolii (NGI-rapport;20160154-06-R, Report, 2020-01-01)
   Two benchmark sites are established near Longyearbyen, Svalbard (78°13’N, 15°28’E) for long-term geotechnical testing and evaluation of field investigation methods in perennially frozen soils (i.e. permafrost). These sites, ...
  • Factual report - Øysand research site 

   Paniagua, Priscilla (NGI-rapport;20160154-08-R, Report, 2020-01-15)
   As part of the characterization of Øysand Sand site during NGTS project, two main reports are prepared: 1) a factual report (20160154-08-R) and 2) an interpretation report (20160154-09-R) (see figure in the next page). The ...
  • Feltarbeid snøradar 

   Anschütz, Helgard (NGI-rapport;20180070-01-TN, Research report, 2018-11-13)
   GBV-prosjektet 20180070 "snøegenskaper fra dronebaserte radarmålinger" er et delmål å innhente feltdata med GPR, både fra bakken og i luft. Radardata skal gi informasjon om snødybde, lagdeling i snø og snøegenskaper. Det ...
  • Field and Laboratory Test Results from NGTS soft clay site – Onsøy 

   Gundersen, Aleksander S.; Hansen, Ragnhild C.; Bazin, Sara; Forsberg, Cathinka S. (NGI-rapport;20160154-10-R, Report, 2019-12-02)
   In 2017, the Norwegian GeoTest Sites (NGTS) project established five research sites, one of which is the new Onsøy soft clay site located close to Fredrikstad city. This report contains all results from field and laboratory ...
  • Field Survey of the 2017 Rigopiano Avalanche 

   Issler, Dieter (NGI-rapport;20170131-02-TN, Research report, 2019-12-26)
   In the evening of January 18, 2017, a large snow avalanche descended from the east flank of Monte Siella in the municipality of Farindola in the Abruzzo region of Italy. It completely destroyed the Hotel Rigopiano and ...
  • Field test of UAS to support avalanche monitoring 

   Frauenfelder, Regula; Salazar, Sean; Dahle, Halgeir; Humstad, Tore; Solbakken, Emil; McCormack, Edward; Kirkhus, Trine; Moore, Richard; Dupuy, Bastien; Lorand, Pauline (Statens vegvesens rapporter;873, Report, 2022-11-08)
   I mars/april 2022 gjennomførte Statens vegvesen, Norges geotekniske institutt og SINTEF en felttest med UAS med ulike instrumenter på forskningsstasjonen Fonnbu i Stryn. Formålet med testen var å evaluere bruken av ...
  • Foundation model 1 - 1D an 3D parallel coupled models 

   Skau, Kristoffer Skjolden (NGI Rapport;20150014-04-R, Report, 2017-01-20)
   The report presents a macro elements model developed to calculate p-y soil and foundation response during cyclic loading. The concept of parallel coupling of linear elastic perfectly plastic sub-models. One is model ...
  • Framdriftsrapport Snøskredforskning. Rapporteringsperiode 1.8.2000 - 31.8.2001 

   Lied, Karstein (NGI-rapport;20011001-03, Research report, 2001-08-31)
  • Framdriftsrapport. SIP Snøskredforskning. Rapporteringsperiode 1.8.1999 - 31.8.2000. 

   Lied, Karstein (NGI-rapport;58900-04 (B), Research report, 2000-08-31)
  • Framdriftsrapport. Snøskredforskning. Rapporteringsperiode 1.8.2001 - 31.9.2002 

   Lied, Karstein (NGI-rapport;20021083-01, Research report, 2002-09-11)
  • Fundamentering og bygging i alunskifer 

   Tønnesen, Elisabeth; Sæthern, Kristine Thorsen (NGI-rapport;20160090-01-R, Research report, 2016-12-21)
   Svarte leirskifre i Oslofelet er dannet av sedimenter avsatt i oksygenfattige (anaerobe) miljø i de geologiske tidsperiodene Kambrium til Silur. Tungmetaller inkludert uran, anrikes i bunnsedimenter under anaerobe forhold ...
  • GEODIP's high-quality database: Clay 

   Gundersen, Aleksander Sæthereng; Paniagua, Priscilla (NGI Rapport;20150030-02-R Rev. 2, Report, 2018-01-17)
   The purpose of this report is to present GEODIP's high quality database for clay materials. The database integrates existing high quality data from block sampling in clay as well as supplementary data from research and ...
  • GIBV Risikoverktøy – Brukermanual og dokumentasjon 

   Ånes, Eivind Wiik; Lysdahl, Asgeir Kydland; Piciullo, Luca; Ritter, Stefan (NGI-rapport;20170774-D5.3, Research report, 2022-09)
   GIBV-verktøyet er utviklet gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet (FoU) BegrensSkade II som har pågått fra 2017 til 2022. GIBV står for "Ground-work Impact (GI) og Building Vulnerability (BV)". Verktøyet er utviklet ...
  • Grunnforskning snøskred. Snees grunnleggende egenskaper. Noen fysikalske og mekaniske aspekter 

   Fischer, Karl Petter (NGI-rapport;58100-01, Research report, 1973-05-18)
  • Grunnvannsmodellering som et verktøy for å estimere setninger rundt byggegroper 

   Stav, Helene (20170774;Deliverable 3.2, Master thesis; Research report, 2022-05-30)
   This report contains the master's thesis from Helene Stav with title "Grunnvannsmodellering som et verktøy for å estimere setninger rundt byggegroper" provided in Appendix A.
  • Halden research site - Site characterisation and engineering properties of Halden silt 

   Blaker, Øyvind (NGI-Rapport;20160154-05-R, Report, 2019-10-02)
   Halden silt site is property of Halden municipality and it is known locally as Rødsparken. As part of the fully characterization of Halden silt site during NGTS project, two main reports are prepared: 1) a factual report ...
  • Hvordan beskrive den totale miljøpåvirkningen fra gjenvinning av masser – mulige metoder 

   Størdal, Ingvild (NGI-rapport;20160794-11-R, Report, 2019-12-17)
   Hovedmålet med GEOreCIRC er å utvikle metoder som danner grunnlag for økt gjen-vinnning av: a) Restprodukter og overskuddsmasse som er lettere forurenset og som i dag blir ansett som et avfall b) Problemfraksjoner som ...
  • Hydrogeological report 

   Holmøy, Kristin Hilde; Bjørnarå, Tore Ingvald; Shabanimashcool, Mahdi; Langeland, Henrik (NGI-Rapport;20180662-06-R Rev. 1, Report, 2021-01-14)
   NGI is engaged by Norwegian water resources and energy directorate (NVE) to carry out stability analysis of the Åknes rock slide. This report is presenting and analysing the most important investigations and monitoring, ...
  • ICG project 2: Vulnerability and risk assessment for geohazards. Case studies: Risk associated with avalanches. 

   Gauer, Peter (NGI-rapport;20061032-02, Research report, 2007-11-30)
   This report documents an approach for the probabilistic risk assessment for avalanches. It presents two case studies: 1) A case regarding the risk to a building in an avalanche path: 2) A study concerningtherisk to ...