• GEODIP's high-quality database: Clay 

   Gundersen, Aleksander Sæthereng; Paniagua, Priscilla (NGI Rapport;20150030-02-R Rev. 2, Report, 2018-01-17)
   The purpose of this report is to present GEODIP's high quality database for clay materials. The database integrates existing high quality data from block sampling in clay as well as supplementary data from research and ...
  • GIBV Risikoverktøy – Brukermanual og dokumentasjon 

   Ånes, Eivind Wiik; Lysdahl, Asgeir Kydland; Piciullo, Luca; Ritter, Stefan (NGI-rapport;20170774-D5.3, Research report, 2022-09)
   GIBV-verktøyet er utviklet gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet (FoU) BegrensSkade II som har pågått fra 2017 til 2022. GIBV står for "Ground-work Impact (GI) og Building Vulnerability (BV)". Verktøyet er utviklet ...
  • Grunnforskning snøskred. Snees grunnleggende egenskaper. Noen fysikalske og mekaniske aspekter 

   Fischer, Karl Petter (NGI-rapport;58100-01, Research report, 1973-05-18)
  • Grunnvannsmodellering som et verktøy for å estimere setninger rundt byggegroper 

   Stav, Helene (20170774;Deliverable 3.2, Master thesis; Research report, 2022-05-30)
   This report contains the master's thesis from Helene Stav with title "Grunnvannsmodellering som et verktøy for å estimere setninger rundt byggegroper" provided in Appendix A.
  • Halden research site - Site characterisation and engineering properties of Halden silt 

   Blaker, Øyvind (NGI-Rapport;20160154-05-R, Report, 2019-10-02)
   Halden silt site is property of Halden municipality and it is known locally as Rødsparken. As part of the fully characterization of Halden silt site during NGTS project, two main reports are prepared: 1) a factual report ...
  • Hvordan beskrive den totale miljøpåvirkningen fra gjenvinning av masser – mulige metoder 

   Størdal, Ingvild (NGI-rapport;20160794-11-R, Report, 2019-12-17)
   Hovedmålet med GEOreCIRC er å utvikle metoder som danner grunnlag for økt gjen-vinnning av: a) Restprodukter og overskuddsmasse som er lettere forurenset og som i dag blir ansett som et avfall b) Problemfraksjoner som ...
  • Hydrogeological report 

   Holmøy, Kristin Hilde; Bjørnarå, Tore Ingvald; Shabanimashcool, Mahdi; Langeland, Henrik (NGI-Rapport;20180662-06-R Rev. 1, Report, 2021-01-14)
   NGI is engaged by Norwegian water resources and energy directorate (NVE) to carry out stability analysis of the Åknes rock slide. This report is presenting and analysing the most important investigations and monitoring, ...
  • ICG project 2: Vulnerability and risk assessment for geohazards. Case studies: Risk associated with avalanches. 

   Gauer, Peter (NGI-rapport;20061032-02, Research report, 2007-11-30)
   This report documents an approach for the probabilistic risk assessment for avalanches. It presents two case studies: 1) A case regarding the risk to a building in an avalanche path: 2) A study concerningtherisk to ...
  • Impact of cone penetrometer type on measured CPTU parameters at 4 NGTS sites. Silt, soft clay, sand and quick clay 

   Gundersen, Aleksander S.; Lindgård, Anders; Lunne, Tom (NGI-rapport;20160154-21-R, Report, 2020-01-08)
   Using cone penetrometers from different manufacturers may yield different results even if the equipment complies with international standards. This report presents a study on differences in CPTU test results as function ...
  • Ingeniørgeologiske vurderinger og kostnadsestimat for tunnelalternativ 

   Langeland, Henrik; Holmøy, Kristin Hilde; Gjengedal, Sondre; Ask, Kjetil (NGI-Rapport;20180662-08-R, Report, 2020-12-21)
   NGI er engasjert av NVE for å foreslå hvordan man kan bygge en dreneringstunnel med mål om å drenere Åknes fjellside. Hovedmålet er å foreslå forslag til konsept, og deretter utføre et kostnadsestimat. I foreliggende ...
  • Input to data report on hydraulic investigations in boreholes - from 2017 and 2018 

   Langeland, Henrik (NGI-Rapport;20180662-01-TN Rev. 1, Report, 2020-03-27)
   This technical note is revised and include a summary of methodology and results from packer tests in 2017 and 2018 boreholes. The packer tests were performed with both single step pressure tests and 5 step pressure ...
  • Instruks for utførelse av triaksialforsøk på snø 

   Haugen, Yngvar (NGI-rapport;58101-02, Research report, 1978-01-01)
  • Interpretation report Onsøy 

   Gundersen, Aleksander S.; Hansen, Ragnhild C. (NGI-rapport;20160154-11-R, Report, 2019-12-05)
   This report includes a paper published 29 August 2019 in AIMS Geosciences 5, pages 665-703, with the title "Characterization and engineering properties of the NGTS Onsøy soft clay site".
  • Kartlegging av snøskred- og steinsprang ved hjelp av EDB baserte metoder 

   Toppe, Ronald; Lied, Karstein (NGI-rapport;58930-03, Research report, 1984-12-15)
   For å unngå at boligfelt planlegges i skredfarlig terreng er det satt i gang kartlegging av områder utsatt for snøskred- og steinskredfare i Norge. Kartleggingen er basert på topografiske kart i målestokk 1:50.000. Disse ...
  • Klassifisering og kodesymboler for snø- og skredobservasjoner. 

   Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;58301 Notat 1973-11-12, Research report, 1973-11-12)
   Denne klassifiseringen er hovedsakelig hentet fra "The International Classification for Snow, Technical Memorandum No 31, NRC, Canada 1954". Det er gjort noen mindre forandringer, og der klassifiseringen kommer inn på ...
  • Klatrehøgder av skred på krumma leievoll 

   Moe, Arne (NGI-rapport;58120-36, Research report, 2002-01-15)
   I krumma skredkanalar vil sentrifugalkrefter lyfta skredmassen opp langs kanalveggen i yttersving. Dette hender avdi sentrifugalkreftene roterer den frie overflata med ein vinkel θ (definert i Formel 1, s. 6). Klatrehøgda ...
  • Kommunikasjonsplan 

   Lundgard, Nicholas (NGI-Rapport;20160154-18-R, Report, 2019-12-04)
   Denne kommunikasjonsplanen er ment som et verktøy til deg som partner, bidragsyter og deltaker i forskningskonsortiet. Hensikten er å gi en felles bakgrunn og forståelse, informasjon og hovedbudskap om FoU programmet ...
  • Laboratory procedures and standards for the NGTS project 

   Hansen, Ragnhild Christin; Sjursen, Morten Andreas; El Hadj, Nouri; Sinitsyn, Anatoly; Instanes, Arne; Kvisvik, Karl Ivar Volden (NGI-Rapport;20160154-02-R, Report, 2019-12-03)
   This report gives an overview of the laboratory testing procedures used in the NGTS project.
  • Life cycle analysis (LCA) and costs for energy storage in piles 

   Gjengedal, Sondre; Størdal, Ingvild; Aarekol, Jakob; Hatlelid, Jolanda (NGI-rapport;20210083-02-R, Research report, 2023-08-01)
  • A literature review of risk matrices applied for risk assessment in geotechnical engineering 

   Lin, Cungang (NGI-rapport;20170774-D5.1, Research report, 2018-10-25)
   Risk matrices are frequently used for risk assessment in all kinds of areas. This study makes a simple literature review on their applications in different fields of geotechnical engineering with focus on their size and ...