Now showing items 115-134 of 197

  • Pelefundamentering av kraftmaster og snøskredforbygninger i skrått terreng - Sluttrapport 

   Lied, Karstein (Research report, 1993-02-03)
   Prosjektet har gått ut på å undersøke muligheten av bruk av peler for å fundamentere snøskredforbygninger, kraftmaster oglignende konstruksjoner på løsmasser i bratt terreng. Siktemålet har først og fremst vært å gjennomføre ...
  • Permafrost response to environmental and industrial loads. Snø og snøskred på Svalbard. Registrering av snøforhold, snøskred og utløpslengder 

   Hestnes, Erik (NGI-rapport;58910-04, Research report, 1999-12-30)
   Det er behov for forskning på snø og skred i arktiske områder for å kunne gi faglig verifiserte råd i forbindelse med utvikling og bruk av områdene. Problemstillinger og erfaringer fra ca 25 konsulentoppdrag på Svalbard ...
  • Pilotprosjektet på Saksvik 

   Gjengedal, Sondre (NGI-rapport;20210083-01-R, Research report, 2023-07-31)
   Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet Bærekraftig Energi fra løsmAsseR (BEAR) finansiert av Regionalt Forskningsfond Trøndelag via Regionalt hoved-prosjekt, prosjektnummer 321116. BEAR er en pilotstudie som ...
  • Project Execution Manual 

   L'Heureux, Jean-Sébastien; Strandvik, Stein Oddvar (NGI-rapport; 20160154-01-R Rev. 3, Report, 2017-08-23)
   This project execution manual should be used as a basis for all work performed as part of the Norwegian Geo-Test Sites project (NGTS). The project is based on the reviewed proposal submitted to The Research Council of ...
  • Reinunga, Aurland. Snøskredulykke 3. mars 2004 

   Jaedicke, Christian (NGI-rapport;20041154-01, Research report, 2004-03-26)
   A derivation is given for the equation of thermodynamic equilibrium between ice and water in porous media. The equation accounts for a difference between the pressure of the ice phase and the total potential (in pressure ...
  • REMEDY - et BegrensSkade prosjekt. Sluttrapport 

   Unknown author (NGI-rapport;20170774-01-R, Report, 2023)
   BegrensSkade-prosjektene har vært bransjeomfattende forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd samt private aktører i byggenæringen. Det første BegrensSkade prosjektet startet i 2012, og med avslutningen av ...
  • Remote Identification, Characterization and Monitoring of Erosional Processes 

   Salazar, Sean E.; Hormes, Anne; Issler, Dieter (NGI Rapport;20170031-03-R, Report, 2018-03-21)
   Remote sensing techniques and geophysical techniques have enabled the collection of vital information on geotechnical, hydrogeological, and environmental processes. These techniques may offer improvements over traditional ...
  • Research Plan 2020–2022 

   Issler, Dieter; Jaedicke, Christian; Gauer, Peter; Gisnås, Kjersti; Frauenfelder, Regula; Salazar, Sean (NGI-Rapport;20200017-01-R, Research report, 2020-04-23)
   Snow avalanches are a significant natural hazard and common phenomenon in Norway. Each year, avalanches result in fatalities, evacuations, and interruptions or damage to infrastructure networks such as roads, railways, and ...
  • Research Plan 2023–2025 

   Tregaskis, Callum; Jaedicke, Christian; Gauer, Peter; Gisnås; Robinson, Kate; Issler, Dieter; Salazar, Sean; Vicari, Hervé; Frauenfelder, Regula (NGI-Rapport;20230100-01-R, Research report, 2023-05-19)
   Snow avalanches are a frequent and significant natural hazard in Norway. Each year, avalanche events result in fatalities, evacuations, interruptions, and damage to infrastructure networks such as roads, railways, and ...
  • Resultat av målinger på snøforbygning - vinteren 1978/1979 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-03, Research report, 1980-02-15)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på snøforbygningen, måleresultatene fra vinteren 1978/1979, samt forsøk på å finne fram til belastningsdiagram som passer med de malte verdiene for noen ...
  • Resultater av målinger på mast - vinteren 1978/1979 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-05, Research report, 1980-05-23)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på masten, de malte stalspenningene gjennomvinteren 1978/79, samt en vurdering av resultatene.
  • Resultater av målinger på mast vinteren 1986/87 

   Hansen, Svein Borg (NGI-rapport;58110-06, Research report, 1987-10-01)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på masten, de målte stålspenningene gjennom vinteren 1986/87, de utregnede aksiallastene og bøyemomentene, samt en kort vurdering av resultatene.
  • Resultater av målinger på rør - vinteren 1978/79 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-04, Research report, 1980-02-29)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på røret, de utregnede stålspenningene forvinteren 1978/79, samt en vurdering av resultatene.
  • Review of meteorological data from Fonnbu 2009–2016 

   Ragulina, Galina (NGI-rapport;20140053-05-TN, Research report, 2017-01-25)
   12 observed parameters are recalculated with a time step of 1 hour from the original raw data set of observed values with 10 minute time step. To form winter season data sets which would cover complete snow season, it was ...
  • Risk analysis for landslides and snow avalanches. Example applications for snow avalanches 

   Nadim, Farrokh (NGI-rapport;522051-01, Research report, 1999-12-23)
   Prediction of snow avalanche occurrence and its run-out distance inherently involves many uncertainties. The main reason for the large uncertainties is that the mechanical behaviour of snow is extremely complicated, and ...
  • Ryggfonn - Options for reconstruction of the test site. Deliverable of the NFR-Snow research programme SIP-6 

   Issler, Dieter (NGI-rapport;58120-34, Research report, 2001-01-31)
   Norges Forskningsråd (NFR)
  • The Ryggfonn 5m digital terrain model 

   Kronholm, Kalle (NGI-rapport;20110116-00-1-TN, Research report, 2011-04-12)
   This document describes how the 5m digital terrain model (DTM) for Ryggfonn has been made and how the data is formatted.
  • The Ryggfonn project. Avalanche data from the winters 1994/95 and 1995/96 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58120-32, Research report, 1997-12-20)
   This report presents data collected from the full-scale Ryggfonn project during the winters 1994/95 and 1995/95. Only four avalanches were observed in the course of these two winters, three of which were naturally released ...
  • The Ryggfonn project. Avalanche data from the winters 1996/97, 1997/1998, 1998/1999 and 1999/2000 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58120-33, Research report, 2001-11-01)
   This report presents data collected from the full-scale Ryggfonn project during the winters 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 and 1999/2000. The weather and snow conditions and avalanches characteristics are summarised. The ...
  • The Ryggfonn project. Description of instrumentation and data registration system 

   Kvisterøy, Terje (NGI-rapport;58120-03, Research report, 1983-06-10)
   The Ryggfonn avalanche path has been instrumented to measure: deflections on a 6 m high steel mast mounted at top of the test embankment by means of weldable strain gauges; wind speed of powder snow fronts by means of a ...