Now showing items 138-157 of 197

  • A Simple Model for the Variability of Release Area Size 

   Issler, Dieter (NGI-Rapport;20200017‐03‐TN, Research report, 2023-08-24)
   The hazard mapping tool NAKSIN estimates the release probability of potential release areas (PRAs) by testing a stability criterion based on the infinite-slope approximation with a large sample of synthetic weather situations. ...
  • Simulations of dense snow avalanches on deflecting dams 

   Irgens, Fridtjov (NGI-rapport;58121-03, Research report, 1997-08-27)
   Two models simulating snow avalanches impacting retaining dams at oblique angles of incidence are presented. First a lumped mass model applying the Voellmy-Perla equation is used to calculate the path ofthe centre-of-mass ...
  • SIP-6 snøskredforskning. Bruk av klimadatabaser for skredfareevaluering 

   Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;58810-23, Research report, 2002-01-29)
   Det er innhenta værdata fra 15 meteorologiske klimastasjoner i Norge. Disse dataene er behandla slik at de er relevante for vurdering av sannsynligheten for utløsning av snøskred. Det betyr at det er foretatt en glidende ...
  • SIP6 snøskredforskning. Vær-, snø - og snøskred i Grasdalen. Vintrene 1994/1995 til 1999/2000 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;20011001-05, Research report, 2001-10-29)
   Denne rapporten gir en oversikt over innsamlede vær-, snø- og snøskreddata fra skredforskningsstasjonen Fonnbu i Grasdalen på Strynefjellet. Oversikten omfatter vintrene 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000.
  • SIP8 - offshore geohazards and SIP6 - snøskredforskning. 3D- visualization of slides and the NIS slide model 

   Domaas, Ulrik (NGI-rapport;20021023-36, Research report, 2005-03-31)
   Numerical models are important tools for hazard assessment, and visualization is an important tool for pre-processing the input to those models and presenting results from the model runs. Visualization results address ...
  • Skred, skråninger. Generelt. Thermodynamic equilibrium between ice and water in porous media 

   Loch, J. P. G. (NGI-rapport;50900-01, Research report, 1977-01-01)
   A derivation is given for the equation of thermodynamic equilibrium between ice and water in porous media. The equation accounts for a difference between the pressure of the ice phase and the total potential (in pressure ...
  • Skred- og klimadatabase. Statusrapport. Skreddatabase 

   Juvet, Halvor (NGI-rapport;20041046 Notat 2005-01-07, Research report, 2005-01-07)
   Avdeling for skred og ingeniørgeologi ønsker gjennom prosjektet 20041046 å utvikle en database for lagring av skredinformasjon, samt et webbasert grensesnitt for registrering av skredinformasjon. Arbeid i prosjektet er ...
  • Skredsøk ved bruk av magnetometer 

   Iwe, Harald (Research report, 2003)
   En innledende teoretisk analyse viser at den beste metoden for å detektere begravde ferromagnetiske gjenstander er ved å bruke to magnetometre montert i en fast avstand og å bruke forskjellen i måleverdi (gradienten) som ...
  • Skredulykken under Håbergnuten, Svalbard 

   Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;58810-21, Research report, 2001-08-31)
   To menn som var ute og kjørte snøscootere ble tatt av et snøskred som løsnet i fjellsida opp mot fjellet Håbergnuten sør for Dryabreen i Fardalen ca. kl. 15:30 Søndag 4. februar 200 I. Skredet løsnet etter forutgaende ...
  • Skredutløsning. Installasjonsrapport 

   Hansen, Rein Sørnes (NGI-rapport;84425 Notat 1984-10-12, Research report, 1984)
   I uke 38/84 ble de koblingsbokser og forbindelses kabler som er beskrevet i rapport 84425 (se vedlegg 1) lagt ut og koblet sammen ute i terrenget (fjellsiden). Alle koblingsboksene og ledningene ble gravd ned i lyng og ...
  • Slushflow questionnaire 

   Onesti, Lawrence j.; Hestnes, Erik (NGI-rapport;58200-06, Research report, 1988-10-10)
   Questionnaires concerning slushflows were distributed globally. The purpose of the questionnaire was to determine the geographic distribution of slushflow activity as well as to collect information concerning most common ...
  • Snow avalanche damages in Norway 1981/82 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58810-03, Research report, 1982-05-07)
   The Avalanche Section at the Norwegian Geotechnical Institute after each winter compiles a survey of accidents and damage caused by snow avalanches. Serious accidents are investigated by NGI and reports are published in ...
  • Snow avalanche damages in Norway 1982/83 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58810-06, Research report, 1983-09)
   The report constitutes part of the effort in the field "snow avalanche mechanics" described in the long range research plan for ngi, 19 82- 86 (res earch area 4, program 4.2.)
  • Snow avalanche damages in Norway 1983/84 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58810-08, Research report, 1984-12-27)
   The report constitutes part of the research effort in the field "slides and avalanches" described in the long range research plan for NGI 1985-1989 (research area 2, program 2.4).
  • Snow avalanche forecasting in Iceland and Norway 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;581250-02, Research report, 1996-01-29)
   This document describes local avalanche warning and forecasting operations in Iceland and Norway, with the focus on forecasting as a preventive measure for communities with threatened habitations. The objective of an ...
  • Snow avalanche research programme SIP-6. Ryggfonn. Full scale avalanche test site and the effect of the catching dam 

   Lied, Karstein (NGI-rapport;58120-35, Research report, 2002-02-28)
   The effect of the 16 m high retaining dam in Ryggfonn has been analysed by using data from 12 dry snow avalanches. Except for one avalanche, which was stopped by the dam, all of these avalanches overtopped it and ran ...
  • Snø og snøskred vinteren 1980-81. Rapport fra snøforskningsstasjonen, Grasdalen, Stryn 

   Kristensen, Krister; Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;58000-04, Research report, 1982-10-21)
   Denne rapporten gir en oversikt over forskningsaktiviteten ved Fonnbu vinteren 1980/81. Vær- og snøforhold samt skredaktivitet i Grasdalen blir beskrevet. Rapporten gir også en kort omtale av de alvorligste snøskredulykkene ...
  • Snøens sigetrykk mot konstruksjoner i bratt terreng 

   Larsen, Jan Otto (NGI-rapport;58110-01, Research report, 1982-06-11)
   I 1975 påbegynte Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen og Norges Geotekniske Institutt et samarbeidsprosjekt for å finne fram til retningslinjer for dimensjonering av mastekonstruksjoner mot snøsigkrefter. Grasdalen ...
  • Snøforskning. Instrumentering av forbygning 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-02, Research report, 1977-01-10)
   Denne rapport inneholder en kort instrumenteringsbeskrivelse av 30 stk. P-200 målere og 1 stk. snøtrykksdåse på snøforbygningen i grasdalen. Vedlagt følger tegning av forbygning, ferdig instrumentert, samt en teknisk ...
  • Snøforskning. Instrumentering av mast 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-01, Research report, 1977-01-10)
   Denne rapport inneholder en kort instrumenteringsbeskrivelse av 2 stk. masteben (u260) vertikaltstående og 1 stk. horisontaltliggende (ui80) profil i grasdalen. Som bilag 1 følger tegninger av masta ved målerplassering. ...