Now showing items 98-117 of 197

  • Kommunikasjonsplan 

   Lundgard, Nicholas (NGI-Rapport;20160154-18-R, Report, 2019-12-04)
   Denne kommunikasjonsplanen er ment som et verktøy til deg som partner, bidragsyter og deltaker i forskningskonsortiet. Hensikten er å gi en felles bakgrunn og forståelse, informasjon og hovedbudskap om FoU programmet ...
  • Laboratory procedures and standards for the NGTS project 

   Hansen, Ragnhild Christin; Sjursen, Morten Andreas; El Hadj, Nouri; Sinitsyn, Anatoly; Instanes, Arne; Kvisvik, Karl Ivar Volden (NGI-Rapport;20160154-02-R, Report, 2019-12-03)
   This report gives an overview of the laboratory testing procedures used in the NGTS project.
  • Life cycle analysis (LCA) and costs for energy storage in piles 

   Gjengedal, Sondre; Størdal, Ingvild; Aarekol, Jakob; Hatlelid, Jolanda (NGI-rapport;20210083-02-R, Research report, 2023-08-01)
  • A literature review of risk matrices applied for risk assessment in geotechnical engineering 

   Lin, Cungang (NGI-rapport;20170774-D5.1, Research report, 2018-10-25)
   Risk matrices are frequently used for risk assessment in all kinds of areas. This study makes a simple literature review on their applications in different fields of geotechnical engineering with focus on their size and ...
  • Mangekanters bevegelse på skråplan 

   Schieldrop, Bonsak (NGI-rapport;58500-04, Research report, 1988-09-22)
   NGI har en nasjonal forpliktelse til å drive forskning og rådgivningsarbeid innenfor fagfeltet skred. Aktuelle skredtyper er kvikkleireskred, andre løsmasseskred, snøskred og steinskred. Dette forskningsprosjektet berører ...
  • Måling av injeksjonsresultat med vanntapsmålinger i tunnel 

   Stein, Eivind (NGI-rapport;20200436-05-R, Research report, 2022-12-23)
   Forsøk ved Fornebubanens hovedtunnel har demonstrert at vanntapsmålinger ved stuff kan gjøres enkelt og effektivt, med bruk av lett utstyr. Vanntapsmålingene viser lavt vanntap og meget tett bergmasse etter 2-stegs injeksjon ...
  • Måling av krefter på skredoverbygg 

   McClung, David Michael; Lied, Karstein (NGI-rapport;75413 Notat 1975-09-01, Research report, 1975-09-01)
   Design loads on avalanche galleries are of great importance to know and unfortunately they can be extremely variable depending on conditions. In addition, values are difficult to determine and results of present experimental ...
  • Microplastic in sediments and fauna. Offshore and inshore 

   Løseth, Mari Engvig; Tjønneland, Maren Valestrand; Pettersen, Arne (NGI Rapport;20210130-01-R, Report, 2022-01-31)
   Samples of sediment and sediment-dwelling organisms were obtained from the Norwegian Continental Shelf and fjords in Southern Norway. These are referred to as offshore areas and inshore areas, respectively. The sediments ...
  • Monitoring of displacements in the Åknes rock slope 

   Shabanimashcool, Mahdi; Langeland, Henrik; Holmøy, Kristin Hilde (NGI-Rapport;20180662-05-R, Report, 2020-06-11)
  • Monitoring snow avalanches in Grasdalen using an infrasound array 

   Gilbert, Graham; Kristensen, Krister (NGI-rapport;20170131-18-TN, Research report, 2020-06-26)
   The absence of near real-time information about the avalanche activity is a significant challenge for local avalanche forecasting (Schweizer and van Herwijnen 2013). Information about avalanche activity in neighboring paths ...
  • Multiphase Navier–Stokes Equations applied to landslide tsunamis : Numerical simulations of granular flows and their interaction with water bodies 

   Rauter, Matthias (Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo;2405, Doctoral thesis, 2021)
  • NAKSIN 4 - dokumentasjon 

   Gisnås, Kjersti; Issler, Dieter; Domaas, Ulrik; Sverdrup-Thygeson, Kjetil (NGI-Rapport;20150457-02-R, Research report, 2023-05-15)
   NGI har på oppdrag av NVE utviklet en metodikk for å beregne Nye AktsomhetsKart for Snøskred I Norge (NAKSIN). Bakgrunnen var at eksisterende aktsomhetskart fra 2010 var for konservative i mange områder da de ikke tar ...
  • Notes on the Fluidization of Snow Avalanches by Air Expulsion from the Snow Cover 

   Issler, Dieter (NGI-rapport;20140053-03-TN, Research report, 2017-02-03)
   A recently proposed mechanism for fluidization of the front of dry-snow avalanches, based on air escaping from the snow cover that is compressed under the weight of the avalanche (Issler, 2013) is discussed.
  • Numerical hydrogeological modelling of drainage to an excavation 

   Ånes, Eivind Wiik; Kahlström, Mats; Langford, Jenny; Tuttle, Kevin (NGI-rapport;20170774-D3.3, Research report, 2021-12)
   The report regards the conceptual and numerical modelling of drainage scenarios to a planned excavation in a deep clay deposit in Oslo, Norway. The modelling was performed in SEEP/W 2D. Ground investigations indicate that ...
  • NVE Grasdalen snøforskning. Resultater av målinger på mast. Vinterene 1979 til 1986 

   Hansen, Svein Borg (NGI-rapport;58110-04, Research report, 1987-05-04)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på masten, de malte stålspenningene gjennom vinterene 1979 til 1986, de utregnede aksiallastene og bøyemomentene, samt en kort vurdering av resultatene.
  • NVE Grasdalen snøforskning. Resultater av målinger på rør (0.42m dia). Vinterene 1979 til 1986 

   Hansen, Svein Borg; Olsen, Tor Stein (Research report, 1987-07-01)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på Røret, de malte stålspenningene gjennom vinterne 1979 til 1986, de Utregnede aksiallastene og bøyemomentene, samt en kort vurdering av resultatene.
  • Outline of a Simple Model of Mixed Snow Avalanches 

   Issler, Dieter (NGI-Rapport;20200017‐10‐TN, Research report, 2023-08-24)
   This Note discusses a quasi-three-dimensional model of mixed snow avalanches that could replace the code MoT-Voellmy in NAKSIN. As a starting point, the two-layer model by Eglit is slightly simplified and extended from a ...
  • Pelefundamentering av kraftmaster og snøskredforbygninger i skrått terreng - Sluttrapport 

   Lied, Karstein (Research report, 1993-02-03)
   Prosjektet har gått ut på å undersøke muligheten av bruk av peler for å fundamentere snøskredforbygninger, kraftmaster oglignende konstruksjoner på løsmasser i bratt terreng. Siktemålet har først og fremst vært å gjennomføre ...
  • Permafrost response to environmental and industrial loads. Snø og snøskred på Svalbard. Registrering av snøforhold, snøskred og utløpslengder 

   Hestnes, Erik (NGI-rapport;58910-04, Research report, 1999-12-30)
   Det er behov for forskning på snø og skred i arktiske områder for å kunne gi faglig verifiserte råd i forbindelse med utvikling og bruk av områdene. Problemstillinger og erfaringer fra ca 25 konsulentoppdrag på Svalbard ...
  • Pilotprosjektet på Saksvik 

   Gjengedal, Sondre (NGI-rapport;20210083-01-R, Research report, 2023-07-31)
   Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet Bærekraftig Energi fra løsmAsseR (BEAR) finansiert av Regionalt Forskningsfond Trøndelag via Regionalt hoved-prosjekt, prosjektnummer 321116. BEAR er en pilotstudie som ...