Now showing items 155-174 of 196

  • Snøforskning. Instrumentering av forbygning 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-02, Research report, 1977-01-10)
   Denne rapport inneholder en kort instrumenteringsbeskrivelse av 30 stk. P-200 målere og 1 stk. snøtrykksdåse på snøforbygningen i grasdalen. Vedlagt følger tegning av forbygning, ferdig instrumentert, samt en teknisk ...
  • Snøforskning. Instrumentering av mast 

   DiBiagio, Elmo (NGI-rapport;75420-01, Research report, 1977-01-10)
   Denne rapport inneholder en kort instrumenteringsbeskrivelse av 2 stk. masteben (u260) vertikaltstående og 1 stk. horisontaltliggende (ui80) profil i grasdalen. Som bilag 1 følger tegninger av masta ved målerplassering. ...
  • Snøskred - FoU 2013. Årsrapport 

   Jaedicke, Christian (NGI-rapport;20130036-02-R, Research report, 2014-01-31)
   Snøskred utgjør en betydelig fare for bebyggelse, infrastruktur og mennesker i utsatte områder i Norge. God arealplanlegging for å unngå bygging i skredutsatte områder forutsetter en kontinuerlig forbedring av modeller for ...
  • Snøskred generelt. Snø og snøskred vinteren 1973-74 

   Lied, Karstein; Høeg, Kaare (NGI-rapport;58000-01, Research report, 1978-06-30)
   Denne rapporten gir en beretning om snøskredforholdene og forskningsaktiviteten ved skredstasjonen, Strynefjell vinteren 1973/74. Først beskrives de prosjektene man arbeidet med, deretter omtales vær- og snøforholdene, og ...
  • Snøskred i Skarbekkdalen Oppdal, befaringsnotat 

   Jónsson, Árni (NGI-rapport;20140053-02-TN, Research report, 2015-12-14)
   Mandagen den 9. februar 2015 ble politiet i Oppdal varslet om snøskred som hadde løsnet i Skarbekkdalen, ett område som ligger mellom hovedskisentre i Vangslia og en skiheis på Prestauran, Figur 1. Skredet hadde en utbredelse ...
  • Snøskred og snøskredsikring i Rogers Pass 

   Ramsli, Gunnar (NGI-rapport;58000-0a, Research report, 1973)
   Følgende oversikt over snøskredproblemer og snøskredsikring langs Canadian Pacific Railway og Trans Canada Highway gjennom Rogers Pass, utgjør en del av en rapport til Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd i ...
  • Snøskredskader i Norge 1982/83 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58810-5, Research report, 1983-09)
   Rapporten beskriver en del av den forskning som pågår innen feltet "snømekanikk og snøskredteknikk" som er forskningsfelt nr. 4 i NGIs langtidsplan for perioden 1982-1986.
  • Snøskredskader i Norge 1983/84 

   Kristensen, Krister (NGI-rapport;58810-07, Research report, 1984-12-27)
   Rapporten beskriver en del av den forskning som pågår innen programmet "skred, skredrisiko og skredforbygning" som er programområde nr 2 i NGIs langtidsplan for perioden 1985-1989.
  • Snøskredulykke i Tamokdalen 2019-01-02 

   Sandersen, Frode (Research report, 2019-05-29)
   Fire utenlandske skituristerutløste et snøskred på topptur i Tamokdalen. Alle de fire omkom. Notatet beskriver skredfaglige faktorer.
  • Snøskredulykke mellom Reipelven og Stortuva omtrent 600 m østnordøst (56 grader Ø) for nordenden av Svartevatnet, Rognan, Saltdal kommune, lørdag 2. januar 1982 

   Domaas, Ulrik (NGI-rapport;58810-02, Research report, 1982-02-04)
   2.januar 1982 omkom en 15 ar gammel gutt i et flaksn0skred ca. 600 m 0st-nord0st (560 0) for nordenden av Svartevatnet, Rognan, Saltdal kommune. Gutten gikk pa ski ved foten av en 20 m h0Y skraning (malt vertikalt). ...
  • Snøskredulykke på Grytsjøkammen, Overhalla kommune, 21. februar 1981 

   Domaas, Ulrik (NGI-rapport;58810-01, Research report, 1981-03-17)
   21.februar 1981 omkom en kvinne i snøskred fra grytsjøkammen, overhalla kommune. Tre skiløpere gikk inn i løsneområdet. Flakskredet gikk fordi et tynt løst lag i snødekket brøt sammen under fokksnøen av den ekstra vekten ...
  • Snøskredulykke ved Haugastøl 2017-03-15 

   Brattlien, Kjetil (NGI-rapport;20170131-03-TN, Research report, 2018-01-12)
   En gruppe med seks tyske skigåere ble tatt av snøskred ved Gråskallen ca. 7 km nordvest for Haugastøl onsdag 15. mars 2017 ca. kl. 1200. Ingen omkom til tross for at en av de skredtatte lå 4 timer under 1.5 m skredsnø ...
  • Snøskyskredmodell SL-1D – Grunnleggende ligninger og korrektur-faktorer 

   Issler, Dieter (NGI-rapport;20170131-06-TN, Research report, 2017-12-22)
   For tiden mangler det en beregningsmodell for snøskyskred som er like raskt og enkelt å bruke som f.eks. modellene RAMMS eller MoT-Voellmy for den tette delen av snøskred. I rådgivningsoppdrag brukes det derfor av og til ...
  • SP 4 FoU Snøskred — Tertialrapport 2019-2 

   Issler, Dieter (NGI-rapport;20170131-16-TN, Research report, 2019-09-13)
  • Spatio-temporal distribution of extreme weather events and natural hazards (snow avalanches and rockfalls) in Norway 

   Meyer, Nele Kristin (NGI-rapport;20091808-03-TN Rev. 1, Research report, 2013-05-15)
   The InfraRisk project is concerned with the impacts of extreme weather events (EWE) on the Norwegian transport infrastructure. Natural hazards triggered by EWE's are thereby of central concern. Transport routes running ...
  • Standardization of in situ tests and field work 

   Kåsin, Kristoffer; Kirkevolden, Ole Vidar; Instanes, Arne; Andersen, Espen; Sinitsyn, Anatoly; Bazin, Sara; Lysdahl, Asgeir Kydland; Gundersen, Aleksander Sæthereng (NGI-rapport;20190154-03-R, Report, 2019-12-04)
   The Norwegian Geo-Test Sites (NGTS) research infrastructure, with funding from The Research Council of Norway, creates a national research test site facility for geotech-nical research. The five national test sites are ...
  • Standardization of in situ tests and field work 

   Kåsin, Kristoffer; Kirkevolden, Ole Vidar; Instanes, Arne; Andersen, Espen; Sinitsyn, Anatoly; Bazin, Sara; Lysdahl, Asgeir Kydland; Gundersen, Aleksander S. (NGI-rapport;20160154-03-R, Report, 2019-12-04)
   This report presents a brief overview of standards for in situ tests and field work carried out within the NGTS project.
  • Stress analyses for numerical modelling of submarine flowslides 

   Norem, Harald; Schieldrop, Bonsak (NGI-Rapport;522090-10, Research report, 1991-04-05)
   This report is based on, and is a continuation of the NGI-report 522090-2 "An Approach to the Physics and the Modelling of Submarine Flows lides ", by Norem, Locat and Schieldrop (1989).Submarine flowslides are assumed to ...
  • Summary of the 1st International Workshop 23 – 24 November 2016 

   L'Heureux, Jean-Sébastien; Ozkul, Zeynep (NGI-rapport;20160154-15-R, Report, 2017-01-23)
   NGI and its partners, NTNU, SINTEF, UNIS and the Norwegian Public Roads Administration (NPRA), have received funding from The Research Council of Norway (RCN) to develop a new Norwegian GeoTest sites research infrastructure. ...
  • Sørpeskred. Egenskaper, historikk og sikringsløsninger 

   Jaedicke, Christian; Kalsnes, Bjørn; Solheim, Anders (Klima 2050;38, Report, 2022)
   Sørpeskred er en skredtype som gjør stor skade på infrastruktur og bebyggelse, men som er forsket på og dokumentert i mye mindre omfang enn for eksempel snøskred og flomskred. Sørpeskred oppstår når snødekket mettes med ...