Now showing items 93-112 of 197

  • Instruks for utførelse av triaksialforsøk på snø 

   Haugen, Yngvar (NGI-rapport;58101-02, Research report, 1978-01-01)
  • Interpretation report Onsøy 

   Gundersen, Aleksander S.; Hansen, Ragnhild C. (NGI-rapport;20160154-11-R, Report, 2019-12-05)
   This report includes a paper published 29 August 2019 in AIMS Geosciences 5, pages 665-703, with the title "Characterization and engineering properties of the NGTS Onsøy soft clay site".
  • Kartlegging av snøskred- og steinsprang ved hjelp av EDB baserte metoder 

   Toppe, Ronald; Lied, Karstein (NGI-rapport;58930-03, Research report, 1984-12-15)
   For å unngå at boligfelt planlegges i skredfarlig terreng er det satt i gang kartlegging av områder utsatt for snøskred- og steinskredfare i Norge. Kartleggingen er basert på topografiske kart i målestokk 1:50.000. Disse ...
  • Klassifisering og kodesymboler for snø- og skredobservasjoner. 

   Bakkehøi, Steinar (NGI-rapport;58301 Notat 1973-11-12, Research report, 1973-11-12)
   Denne klassifiseringen er hovedsakelig hentet fra "The International Classification for Snow, Technical Memorandum No 31, NRC, Canada 1954". Det er gjort noen mindre forandringer, og der klassifiseringen kommer inn på ...
  • Klatrehøgder av skred på krumma leievoll 

   Moe, Arne (NGI-rapport;58120-36, Research report, 2002-01-15)
   I krumma skredkanalar vil sentrifugalkrefter lyfta skredmassen opp langs kanalveggen i yttersving. Dette hender avdi sentrifugalkreftene roterer den frie overflata med ein vinkel θ (definert i Formel 1, s. 6). Klatrehøgda ...
  • Kommunikasjonsplan 

   Lundgard, Nicholas (NGI-Rapport;20160154-18-R, Report, 2019-12-04)
   Denne kommunikasjonsplanen er ment som et verktøy til deg som partner, bidragsyter og deltaker i forskningskonsortiet. Hensikten er å gi en felles bakgrunn og forståelse, informasjon og hovedbudskap om FoU programmet ...
  • Laboratory procedures and standards for the NGTS project 

   Hansen, Ragnhild Christin; Sjursen, Morten Andreas; El Hadj, Nouri; Sinitsyn, Anatoly; Instanes, Arne; Kvisvik, Karl Ivar Volden (NGI-Rapport;20160154-02-R, Report, 2019-12-03)
   This report gives an overview of the laboratory testing procedures used in the NGTS project.
  • Life cycle analysis (LCA) and costs for energy storage in piles 

   Gjengedal, Sondre; Størdal, Ingvild; Aarekol, Jakob; Hatlelid, Jolanda (NGI-rapport;20210083-02-R, Research report, 2023-08-01)
  • A literature review of risk matrices applied for risk assessment in geotechnical engineering 

   Lin, Cungang (NGI-rapport;20170774-D5.1, Research report, 2018-10-25)
   Risk matrices are frequently used for risk assessment in all kinds of areas. This study makes a simple literature review on their applications in different fields of geotechnical engineering with focus on their size and ...
  • Mangekanters bevegelse på skråplan 

   Schieldrop, Bonsak (NGI-rapport;58500-04, Research report, 1988-09-22)
   NGI har en nasjonal forpliktelse til å drive forskning og rådgivningsarbeid innenfor fagfeltet skred. Aktuelle skredtyper er kvikkleireskred, andre løsmasseskred, snøskred og steinskred. Dette forskningsprosjektet berører ...
  • Måling av injeksjonsresultat med vanntapsmålinger i tunnel 

   Stein, Eivind (NGI-rapport;20200436-05-R, Research report, 2022-12-23)
   Forsøk ved Fornebubanens hovedtunnel har demonstrert at vanntapsmålinger ved stuff kan gjøres enkelt og effektivt, med bruk av lett utstyr. Vanntapsmålingene viser lavt vanntap og meget tett bergmasse etter 2-stegs injeksjon ...
  • Måling av krefter på skredoverbygg 

   McClung, David Michael; Lied, Karstein (NGI-rapport;75413 Notat 1975-09-01, Research report, 1975-09-01)
   Design loads on avalanche galleries are of great importance to know and unfortunately they can be extremely variable depending on conditions. In addition, values are difficult to determine and results of present experimental ...
  • Microplastic in sediments and fauna. Offshore and inshore 

   Løseth, Mari Engvig; Tjønneland, Maren Valestrand; Pettersen, Arne (NGI Rapport;20210130-01-R, Report, 2022-01-31)
   Samples of sediment and sediment-dwelling organisms were obtained from the Norwegian Continental Shelf and fjords in Southern Norway. These are referred to as offshore areas and inshore areas, respectively. The sediments ...
  • Monitoring of displacements in the Åknes rock slope 

   Shabanimashcool, Mahdi; Langeland, Henrik; Holmøy, Kristin Hilde (NGI-Rapport;20180662-05-R, Report, 2020-06-11)
  • Monitoring snow avalanches in Grasdalen using an infrasound array 

   Gilbert, Graham; Kristensen, Krister (NGI-rapport;20170131-18-TN, Research report, 2020-06-26)
   The absence of near real-time information about the avalanche activity is a significant challenge for local avalanche forecasting (Schweizer and van Herwijnen 2013). Information about avalanche activity in neighboring paths ...
  • Multiphase Navier–Stokes Equations applied to landslide tsunamis : Numerical simulations of granular flows and their interaction with water bodies 

   Rauter, Matthias (Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo;2405, Doctoral thesis, 2021)
  • NAKSIN 4 - dokumentasjon 

   Gisnås, Kjersti; Issler, Dieter; Domaas, Ulrik; Sverdrup-Thygeson, Kjetil (NGI-Rapport;20150457-02-R, Research report, 2023-05-15)
   NGI har på oppdrag av NVE utviklet en metodikk for å beregne Nye AktsomhetsKart for Snøskred I Norge (NAKSIN). Bakgrunnen var at eksisterende aktsomhetskart fra 2010 var for konservative i mange områder da de ikke tar ...
  • Notes on the Fluidization of Snow Avalanches by Air Expulsion from the Snow Cover 

   Issler, Dieter (NGI-rapport;20140053-03-TN, Research report, 2017-02-03)
   A recently proposed mechanism for fluidization of the front of dry-snow avalanches, based on air escaping from the snow cover that is compressed under the weight of the avalanche (Issler, 2013) is discussed.
  • Numerical hydrogeological modelling of drainage to an excavation 

   Ånes, Eivind Wiik; Kahlström, Mats; Langford, Jenny; Tuttle, Kevin (NGI-rapport;20170774-D3.3, Research report, 2021-12)
   The report regards the conceptual and numerical modelling of drainage scenarios to a planned excavation in a deep clay deposit in Oslo, Norway. The modelling was performed in SEEP/W 2D. Ground investigations indicate that ...
  • NVE Grasdalen snøforskning. Resultater av målinger på mast. Vinterene 1979 til 1986 

   Hansen, Svein Borg (NGI-rapport;58110-04, Research report, 1987-05-04)
   Denne rapporten inneholder en kort beskrivelse av instrumenteringen på masten, de malte stålspenningene gjennom vinterene 1979 til 1986, de utregnede aksiallastene og bøyemomentene, samt en kort vurdering av resultatene.